Tên sự kiện Trạng thái
# Ngày diễn ra File đính kèm Hành động
1 HỘI NGHỊ "ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP" THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021 24/09/2021 Tải về
2 HỘI THẢO – GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN “KẾT NỐI ĐẦU TƯ VIỆT NAM - NHẬT BẢN” 22/09/2021
3 WEBINAR: "Is Vietnam a High tech Manufacturing Go-to Destination?” ____ ベトナムはハイテク製造企業の最適なエリアになりえるか? 13/08/2021
4 What is new during 2021 in the EVFTA: advantages to import and export 31/03/2021 Tải về
5 Lễ Công bố các Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố Đà Nẵng. 29/03/2021 Tải về
6 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật dành cho Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng 2020 16/12/2020
7 Hội nghị chuyên đề Tổng kết Kết luận số 30-KL/TU ngày 26/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về đẩy mạnh thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 và kết quả 03 năm 2018-2020 triển khai chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” 25/12/2020 Đăng ký
8 Korea-Central Vietnam Smart City Roadshow 04/12/2020
9 Hội thảo trực tuyến Xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng - thị trường Hàn Quốc 03/12/2020
10 Hội thảo trực tuyến "Kết nối đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc 02/12/2020
11 Hội nghị Xúc tiến đầu tư ICT Nhật Bản vào Đà Nẵng 30/09/2020 Tải về
 

Tin tức Tin tức


Đăng nhập