LỊCH CƠ QUAN TUẦN 4 NĂM 2022

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00 Dự Chương trình triển khai hợp tác du lịch- hàng không, xúc tiến đường bay đến Đà Nẵng, ký MOU với IPPG C.Trâm KS Pullman
14h00 Họp trực tuyến với Aeon Việt Nam C.Phương P.PTDA Hội trường 1, Tầng 2, TTHC P.PTDA
16h15 Họp dự án Trung tâm thương mại C.Phương Nt Nt

8h00 Họp xét sáng kiến cấp thành phố C.Phương C.Trang Tầng 22
8h00 Họp thẩm định dự án P.PTDA Khu cnc Ngọc cbi xe
14h30 Họp đề án Khu phi thuế quan C.Phương P.PTDA Tầng 3, TTHC
14h00 Họp dự án The Empire P.PTDA Sở XD

14h00 Khảo sát thực địa dự án C.Phương P.PTDA Ngọc chuẩn bị xe
17h00 Dự tiếp Công ty Sovico C.Phương P.PTDA TTHC P.PTDA

14h00 Dự Hội nghị Tổng kết CNTT TP C.Trâm TTPMLịch công tác khác

Thông báo Thông báo


Đăng nhập