LỊCH CƠ QUAN TUẦN 50 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

9h30 Hop bao cao BCS Dang UBTP C.Phương P.XTDT (Tram) PH tang 2, TTHC

10h00 Tiep Bao Han Quoc A.Anh P.XTDT (Hien) PH1, IPA

8h00 Dự tập huấn an ninh mạng A.Tường Mỗi phòng 1 người HT2 tầng 2
Lịch công tác khác

Thông báo Thông báo


 

Đăng nhập