LỊCH CƠ QUAN TUẦN 42 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

13h30 Thăm Hiệp hội DN, VCCI C.Trâm P.XTĐT C.Trúc, VP chuẩn bị xe

8h00 Họp Thành ủy C.Phương 72 Bạch Đằng
15h00 Làm việc, thương thảo theo QĐ với đơn vị trúng thầu phim ĐN C.Trâm P.XTĐT, Kế toán PH IPA, online C.Yên


8h00 Họp Đề án xây dựng TTTC C.Phương PH1, tầng 3
15h00 Họp các phòng, cá nhân về bộ chỉ số đánh giá và các nội dung liên quan về CNTT IPA BGĐ Các phòng, Tổ CNTT, web PH IPA A.NhĩLịch công tác khác

Thông báo Thông báo


Đăng nhập