LỊCH CƠ QUAN TUẦN 49 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h30 Tiếp bệnh viện SC C.Phương P.PTDA PH IPA
14h00 Tiếp công ty sản xuất pin Manson HongKong C.Phương P.PTDA PH IPA


Lịch công tác khác

Thông báo Thông báo


Đăng nhập