LỊCH CƠ QUAN TUẦN 29 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00 Họp Thành ủy C.Phương VP Tủy Ngọc c/b xe
16h00 Họp công tác chuẩn bị Diễn đàn đầu tư 2020 C.Phương, C.Trâm P.XTĐT, P.PTDA tầng 3 TTHC

9h30 Họp giao ban BGĐ Các phòng IPA VP
14h30 Họp với GDIT c. Trâm Anh Nhĩ, chị Hiền, Quỳnh Anh IPA


10h00 Chạy thử chương trình Hội nghị XTĐT trực tuyến C.Phương, C.Trâm P.XTĐT DRT VP chuẩn bị xe
14h30 Họp chi bộ Chi ủy Đảng viên IPA

10h30 Dự buổi TTTU tiếp AmCham C.Phương, C.Trâm P.XTĐT VPTU VP chuẩn bị xe, P.XTĐT chuẩn bị nội dung, quà tặng
14h30 Hội nghị XTĐT trực tuyến "Đà Nẵng_Silicon Châu Á" C.Phương, C.Trâm P.XTĐT DRT VP chuẩn bị xe
16h30 Tiếp ngân hàng SMBC A. Tường P.PTDA IPA


Lịch công tác khác

Thông báo Thông báo


Đăng nhập