LỊCH CƠ QUAN TUẦN 49 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Hội nghị triển khai công tác Kiểm soát tài sản, thu nhập C.Phương C.Thư HĐND thành phố - 42 Bạch Đằng
14h30 Họp giao ban cơ quan BGĐ Các phòng IPA


8h00 Hội thảo trực tuyến Kết nối đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (Cục XTTM) P XTDT Trực tuyến P XTDT

7h30 Tiếp KPMG C.Phương, C.Trâm P.XTĐT TLV P.XTĐT
11h00-12h00 Tiếp đoàn AHK C. Phương P XTDT IPA P XTDT
13h30 Hội thảo XTĐT trực tuyến - thị trương Hàn Quốc C Phương, C.Trâm P XTDT Phòng Khánh tiết 1, Tầng 2, TTHC P XTDT

9h00 Kết nối công nghệ Hàn Quốc - Việt Nam (KOTRA) - Phiên Hội thảo C Phương P XTDT, P.PTDA Ks Hilton P XTDT
14h00 Kết nối công nghệ Hàn Quốc - Việt Nam (KOTRA) - Phiên Kết nối C Phương P XTDT, P.PTDA Ks Hilton P.PTDA


Lịch công tác khác

Thông báo Thông báo


Đăng nhập