Xây dựng Bệnh viện Lão khoa và Nội tiết

Thời gian xây dựng:  5 năm

Đơn vị đề xuất: Sở Y tế

Tổng mức đầu tư (dự kiến): 200 tỷ đồng

Quy mô đầu tư:

-Là cơ sở y tế đầu ngành về bảo vệ và chăm sóc người cao tuổi, đồng thời là tuyến cuối khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho người cao tuổi

Hình thức hợp đồng:  BTL

Tin tức Tin tức


Đăng nhập