Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm chẩn đoán y khoa

Thời gian xây dựng:  5 năm 

Đơn vị đề xuất: Sở Y tế 

Tổng mức đầu tư (dự kiến): 400 tỷ đồng 

Quy mô đầu tư:

-Tăng cường ứng dụng các kỹ thuật y tế chuyên sâu, ứng dụng công nghệ cao, góp phần hỗ trợ hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, điều trị và phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe cho người dân Đà Nẵng

Hình thức hợp đồng:  BTL

Tin tức Tin tức


Đăng nhập