Nhà hát lớn thành phố

Thời gian xây dựng: 3 năm

Đơn vị đề xuất: Sở Văn hóa, Thể thao 

Tổng mức đầu tư (dự kiến): 150 tỷ đồng

Quy mô đầu tư:

- Xây dựng kế hoạch biểu diễn nghệ thuật, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của đơn vị và của các đoàn nghệ thuật trong nước và nước ngoài đến biểu diễn tại Nhà hát

- Khai thác nghệ thuật truyền thống của địa phương, không ngừng nâng cao chất lượng các thể loại ca, múa, nhạc đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả

- Tổ chức các hoạt động phục vụ các ngày lễ, ngày tết, các hội thi...hoạt động dịch vụ nhà nghỉ và các hoạt động dịch vụ khác trong phạm vi khu vực giao cho Nhà hát quản lý

- Quy mô: 3000-5000 ghế, quảng trường lớn, khu kỹ thuật hành chính, sân khấu ngoài trời bãi đỗ xe, công viên cây xanh, các khu phụ trợ

Hình thức hợp đồng:  BOT 

Tin tức Tin tức


Đăng nhập