Hầm kỹ thuật đi cáp truyền thông

Thời gian xây dựng:  5 năm

Đơn vị đề xuất: Sở Thông tin và Truyền thông 

Tổng mức đầu tư (dự kiến): 90,3tỷ đồng

Quy mô đầu tư:

- Trong phạm vi dự án, hầm kỹ thuật dọc các tuyến đường để lắp đặt ngầm các đường dây, cáp viễn thông, truyền hình và cáp truyền dẫn tín hiệu khác sẽ được xây dựng.

Hình thức hợp đồng: BOT

Tin tức Tin tức


Đăng nhập