Xây dựng Cảng Liên Chiểu

Thời gian xây dựng: 15 năm

Đơn vị đề xuất: Sở Giao thông Vận tải

Tổng mức đầu tư (dự kiến): 8.330 tỷ đồng 

Quy mô đầu tư:

- Xây dựng cầu tàu công-ten-nơ 30.000 DWT dài 250m, sâu 9m; xây dựng cầu tàu hàng hóa 10.000 DWT, dài 320m, sâu 7.5m

Hình thức hợp đồng:   O&M hoặc BOT

Tin tức Tin tức


Đăng nhập