Nhà máy cấp nước hồ Hòa Trung

Thời gian xây dựng: 3 năm

Đơn vị đề xuất: Ban quản lý Khu công nghệ cao

Tổng mức đầu tư (dự kiến): 54 tỷ đồng

Quy mô đầu tư:

-Xây dựng nhà máy nước với công suất 10.000m3/ngày.đêm, diện tích khoảng 10.000m2 nhằm đảm bảo cấp nước bền vững cho Khu công nghệ cao Đà Nẵng và vùng phụ cận.

-Hợp đồng PPP dự kiến: BOT

Hình thức hợp đồng:  BOT

Tin tức Tin tức


Đăng nhập