Mở rộng cầu Hòa Xuân và đường dẫn đầu cầu

Thời gian xây dựng: 3 năm

Đơn vị đề xuất: Sở Giao thông Vận tải

Tổng mức đầu tư (dự kiến): 110 tỷ đồng

Quy mô đầu tư:

- Hoàn thiện các hạng mục cơ sở hạ tầng cần thiết cho khu vực dân cư ở Hòa Xuân

Hình thức hợp đồng:  BT

Tin tức Tin tức


Đăng nhập