Tuyến đường Trục I Tây Bắc (Đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Quốc lộ 1A)

Thời gian xây dựng: 3 năm

Đơn vị đề xuất: Sở Giao thông Vận tải

Tổng mức đầu tư (dự kiến): 371 tỷ đồng

Quy mô đầu tư:

- Việc đầu tư xây dựng tuyến đường này sẽ đấu nối và hoàn chỉnh hệ thống giao thông trong khu vực theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Hình thức hợp đồng:      BT

Tin tức Tin tức


Đăng nhập