Xử lý nước thải trong Khu Công nghiệp Hòa Khánh

Thời gian xây dựng: 6 năm

Đơn vị đề xuất: Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất

Tổng mức đầu tư (dự kiến): 500 tỷ đồng

Quy mô đầu tư:

- Thay thế hệ thống thu gom nước thải từ ống bê tông ly tâm sang ống HDPE có chiều dài 7.825,86m;

- Nâng cấp Trạm xử lý nước thải tập trung với công suất 50.000m3/ngày.đêm

Hình thức hợp đồng:  BOT hoặc O&M

Tin tức Tin tức


Đăng nhập