Đà Nẵng: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp mới
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Nghĩa Ngày đăng tin: 04/10/2021 Lượt xem: 9

Ngày 3-10, Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố cho biết đang thực hiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp mới.

Cụ thể là Khu công nghiệp Hòa Cầm - giai đoạn 2, Khu công nghiệp Hòa Nhơn, Khu công nghiệp Hòa Ninh; đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn xác định giá trị đề xuất nộp ngân sách tối thiểu (m3) của các dự án, trình thẩm định, phê duyệt để phục vụ công tác tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện.

Bên cạnh đó, đơn vị đã hoàn thành thủ tục xây dựng khung tiêu chí yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, trình các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt theo quy định. Việc đẩy nhanh các thủ tục đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp mới là nhiệm vụ trọng tâm, bước đi chiến lược của thành phố nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa phương, nhanh chóng xây dựng Đà Nẵng thành địa phương có ngành công nghiệp phát triển, thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm năng, tạo tiền đề phát triển theo hướng bền vững cho thành phố trong thời gian đến; nhất là lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch.

(Nguồn: https://baodanang.vn/)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập