Phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số vào năm 2025
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Nghĩa Ngày đăng tin: 13/07/2021 Lượt xem: 6

Theo Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu thay đổi đột phá xếp hạng quốc gia, lọt vào nhóm 50 nước dẫn đầu về chỉ số tổng thể, chỉ số tham gia điện tử, chỉ số dữ liệu mở.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập