Đà Nẵng thiết lập các cơ sở cách ly y tế thu phí cho người nhập cảnh
Người đăng tin: Thư Hữu Anh Nguyễn Ngày đăng tin: 15/10/2020 Lượt xem: 7

 Nhằm phục vụ cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu nhập cảnh vào Đà Nẵng học tập và làm việc tại thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng đã công bố danh sách các cơ sở lưu trú được thiết lập là cơ sở cách ly y tế tập trung có thu phí (cập nhật đến ngày 03/10/2020) như sau:

TT

Cơ sở lưu trú

Địa chỉ

Số
phòng
dành cho cách ly y tế

Số
người
tối đa có thể cách ly y tế

Giá phục vụ

(bao gồm 3 suất ăn chính)

Số điện thoại liên hệ

1

KS Sam Grand
 

07 Phạm Văn Đồng, An Hải
Bắc, Sơn Trà

68

136

Chỉ phục vụ tối thiểu 50 khách: 950.000 đ/1 khách/1 giường/1 ngày
Phòng riêng: 1.600.000đ /1 khách/1 ngày

Chị Dung: 0931121115

2

KS Pandora Boutique
 

22 Khuê Mỹ Đông 14, Khuê
Mỹ, Ngũ Hành Sơn

14

28

1.400.000 đồng/1 khách/1
giường/1 ngày
Phòng riêng: 2.000.000 đồng/1 khách/1 ngày
Phụ thu yêu cầu phát sinh (nếu có)

Chị Thảo: 0905444803

3

KS Hemera Boutique
 

91 Hồ Xuân Hương, Mỹ An,
Ngũ Hành Sơn.

63

126

1.400.000 đồng/1 khách/1
giường/1 ngày
Phòng riêng: 2.000.000 đồng/1 khách/1 ngày
Phụ thu yêu cầu phát sinh (nếu có)

Chị Thảo 0971051545

4

Golden Rose
III

70 Loseby, Phước Mỹ,
Sơn Trà

48

96

- Khách lẻ: 1.350.000đ/1 khách/1 giường/1 ngày (lưu trú 2 người/1 phòng)

1.950.000đ/1 khách/1 phòng/1 ngày

- Đoàn 50-70 khách: 1.750.000 đồng/ 1 người/ 1 phòng/ 1 ngày; 2.300.000đ/ 2 khách/ 1 ngày/ 2 giường.
- Đoàn 70 khách trở lên: 1.500.000 đồng/ 1 người/ 1 phòng/ 1 ngày; 1.900.000đ/ 2 khách/ 1 ngày/ 2 giường.
(Giá bao gồm phòng + ăn 3 bữa)

Chị Thanh 0935168246

5

Thi Boutique
Villa

16 Nguyễn Cao Luyện, An
Hải Bắc, Sơn Trà

7

12

- 1.300.000 đồng/ 1 người/ 1 phòng đơn king
- 2.000.000 đồng/ 1 người/ 1 phòng 2 giường queen
- 2.200.000 đồng/ 2 người/ 1 phòng 2 giường queen

Anh Nhã: 0905036122

 
Anh Thư IPA
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập