Phê duyệt danh mục quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố năm 2020
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Nghĩa Ngày đăng tin: 17/07/2020 Lượt xem: 58

Phê duyệt danh mục quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố năm 2020, cụ thể như sau:

Xem tại đây
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập