Nghị định số 67/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Nghĩa Ngày đăng tin: 24/06/2020 Lượt xem: 11

Nghị định số 67/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

Link văn bản tại đây
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập