Hướng dẫn khung tiêu chí đánh giá sự phù hợp, xét chọn công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng
Người đăng tin: Hiền Ngày đăng tin: 22/05/2020 Lượt xem: 6

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã ban hành hướng dẫn khung tiêu chí đánh giá sự phù hợp, xét chọn công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Theo đó, các nội dung cơ bản bao gồm:

1. Các loại hình dự án đầu tư: 07 loại hình 
a) Dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao.
b) Dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao.
c) Dự án thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.
d) Dự án đào tạo công nghệ cao.
e) Dự án ứng dụng công nghệ cao.
g) Dự án dịch vụ công nghệ cao.
h) Các loại dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh các công trình hạ tầng kỹ thuật; cung cấp các dịch vụ khác.

2. Nội dung Khung tiêu chí
Nội dung chi tiết về Khung tiêu chí theo file đính kèm.

3. Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển
Danh mục công nghệ cao ưu tiên phát triển tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng theo file đính kèm.

4. Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng theo file đính kèm.

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập