Đà Nẵng ban hành Quy trình chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện ngoài Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung
Người đăng tin: Trâm Thị Quỳnh Đỗ Ngày đăng tin: 05/11/2018 Lượt xem: 24

Quy trình được ban hành kèm theo Quyết định số 5198/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND thành phố

Quy trình chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện ngoài Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại đây
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


 

Đăng nhập