Bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử
Người đăng tin: Mai Thị Tuyết Nguyễn Ngày đăng tin: 01/01/2018 Lượt xem: 6

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 124/NQ-CP ngày 29/11/2017 về việc bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử

Theo đó, Nghị quyết bổ sung 06 nước vào danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 07/2017/NĐ-CP, bao gồm:

- Ơ-xtơ-rây-lia (tên tiếng Anh là Australia)

- Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (tên tiếng Anh là United Arab Emirates)

- Ca-na-đa (tên tiếng Anh là Canada)

- Cộng hòa Ấn Độ (tên tiếng Anh là India)

- Vương quốc Hà Lan (tên tiếng Anh là Netherland)

- Niu Di-lân (tên tiếng Anh là New Zealand).

Trước đây, tại Nghị định số 07/2017/NĐ-CP, Chính phủ quy định từ ngày 01/02/2017 đến ngày 01/02/2019, sẽ thí điểm cấp thị thực điện tử cho công dân 40 nước nhập cảnh vào Việt Nam. Như vậy, với việc bổ sung 06 nước nêu trên, tổng số nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử vào Việt Nam sẽ là 46 nước.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức
Đăng nhập