Thủ tục cấp đổi Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư
Người đăng tin: Admin Test Ngày đăng tin: 01/03/2017 Lượt xem: 90

1. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (mẫu I.12);

- Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

Trường hợp, Nhà đầu tư đồng thời có yêu cầu đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế cho Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư thì Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục sau:

- Đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp này, trong hồ sơ cấp đổi phải nộp kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp).

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập