Thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư
Người đăng tin: Admin Test Ngày đăng tin: 01/03/2017 Lượt xem: 102

1.   Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án (mẫu I.9).

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Doanh nghiệp về việc giãn tiến độ thực hiện dư án.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định chủ trương đầu tư (nếu có).

2.   Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.   Thời gian giải quyết: 15 ngày.

Lưu ý: Tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư không quá 24 tháng. Trường hợp bất khả kháng thì thời gian khắc phục hậu quả bất khả kháng không tính vào thời gian giãn tiến độ đầu tư.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập